Åbningstider

  • TERMINALEN
  • er lukket til d. 8 feb. p.g.a.
  • Corona restriktioner.
  • BEMÆRK!
  • Multi-hallen er lukket i perioden
  • 01.01.2021-30.06.2021
  • Parkour er flyttet udenfor.

Terminalen · Godsbanevej 7 · 7400 Herning · Tlf. 27 15 50 27 · info@terminalen7400.dk