Ordinær generalforsamling

KULTURFABRIKKEN

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamlingen for 2019

Dato: mandag d. 30. marts 2020, kl. 19.00 på Terminalen, Godsbanevej 7
Udsat pga. Coronavirus.

NY DATO: mandag d. 28. september 2020, kl. 19.00 på Terminalen (Jernbane kroen), Godsbanevej 7

For at kende antallet af deltager vil vi gerne at man tilmelder sig.
Tilmelding på ”Begivenheden” på Facebook eller via. info@terminalen.dk

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget/kontingent til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  – Fra bestyrelsen: Vedtægtsændringer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  • Allan Guldborg (modtager ikke genvalg)
  • Per Lodahl (modtager genvalg)
  • Ulrik Kristensen (modtager genvalg)
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor
  revisionsselskabet BDO modtager genvalg.
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen